Chính Sách Đại Lý

Chính sách đại lý

 

ĐỐI TƯỢNG

 • Các cửa hàng, công ty cung cấp thiết bị điện tử, tin học, thiết bị giáo dục, thiết bị âm thanh.
 • Các cơ quan, đoàn thể, công ty có nhu cầu mua số lượng.
 • Cá nhân trong các tổ chức có phát sinh nhu cầu mua thiết bị thường xuyên.

PHẠM VI

–          Áp dụng trên cả nước.

HÌNH THỨC

1. Chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn đầu tiên

2. Chiết khấu trên cấp đại lý

Yêu cầu:

 • Có hợp đồng đại lý
 • Không phải giao dịch lần đầu tiên với công ty TNHH Kimkun Shop

  LIÊN HỆ

  Mr. Mai Văn Đức
  SĐT: SĐT: 0976 185 909

  Email: kimkunshop1501@gmail.com